اطلاعیه ها

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

کارگاه تخصصی آنالیز داده¬های RNA-Seq

کارگاه تخصصی آنالیز داده¬های RNA-Seq


برگزاری کارگاه تخصصی آنالیز داده¬های RNA-Seq توسط پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی در مورخ 30 فروردین 97 


پوسترکارگاه تخصصی آنالیز داده¬های RNA-Seq