اطلاعیه ها

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی با همکاری مرکز آموزش های آزاد و مجازی برگزار می کند:

پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی با همکاری مرکز آموزش های آزاد و مجازی برگزار می کند:


 

کارگاه آموزشی تغذیه گیاه