اطلاعیه ها

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

نشست تخصصی محققین آلمانی با پژوهشگران علوم گیاهی دانشگاه شهید باهنر کرمان به دعوت پژوهشکده

نشست تخصصی محققین آلمانی با پژوهشگران علوم گیاهی دانشگاه شهید باهنر کرمان به دعوت پژوهشکده


  • نشست هم اندیشی متخصصین موسسه تحقیقات کشاورزی دولت فدرال آلمان با محققین دانشگاه باهنر کرمان به دعوت پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی دانشگاه پیرامون ارائه پتانسیل‌های آن موسسه درآلمان و بحث و تبادل نظر در زمینه گسترش همکاری‌ها  با دانشگاه شهید باهنر کرمان ( محققین مذکور به همراه سایر محققین بین اللملی روز چهارشنبه 97/12/15 در دانشگاه جیرفت جهت شرکت در دومین همایش بین اللملی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی حضور خواهند داشت.)


  نشست هم اندیشی سه شنبه مورخ 97/12/14 ساعت 10الی  12

  سالن کنفرانس ساختمان سازمان مرکزی

 از همکاران هیات علمی و علاقه مندان جهت حضور در این نشست دعوت به‌عمل می‌آید.