اطلاعیه ها

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

سمینار تخصصی پیرامون پیش بینی فنوتیپ بر اساس ژنوتیپ در فرایند به نژادی

سمینار تخصصی پیرامون پیش بینی فنوتیپ بر اساس ژنوتیپ در فرایند به نژادی


 سمینار تخصصی پیرامون پیش بینی فنوتیپ بر اساس ژنوتیپ در فرایند به نژادی

سخنران: دکتر داود کلبه داری

متخصص ژنتیک آماری شرکت bayer آلمان

زمان :  یکشنبه 1398/08/12

ساعت: 11/30-9

مکان : تالار اندیشه دانشگاه باهنر کرمان