اطلاعیه ها

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

برنامه زمان بندی ویدئو کنفرانس های تخصصی هفتم تا دهم تیر ماه سال 99

برنامه زمان بندی ویدئو کنفرانس های تخصصی هفتم تا دهم تیر ماه سال 99


 

بدینوسیله به اطلاع همکاران گرامی می رساند؛ همان گونه که در اطلاعیه قبلی نیز به آگاهی رسید، در راستای «طرح یاوران تولید» طی هماهنگی انجام شده بین موسسه آموزش و ترویج و دفتر ارتباطات علمی و همکاری های بین المللی سازمان، در شبکه دانش کشاورزی به نحو مقتضی از ظرفیت ارزشمند دانشی محققان بین المللی نیز استفاده خواهد شد. در این راستا علاوه بر برنامه های هفتگی روزهای دوشنبه و سه شنبه؛ در روزهای شنبه و یکشنبه هفته آتی (مطابق جدول فوق)، دو عنوان سخنرانی توسط محققان بین المللی نیز ارائه خواهند شد؛ لذا علاقمندان می توانند با استفاده از لینک زیر وارد فضای "سامانه وب کنفرانس سازمان تحقیقات کشاورزی" شده و با وارد کردن کد کاربری و رمز ورود از مجموعه سخنرانی های آموزشی ترویجی شبکه دانش کشاورزی (سال )99بهره مند شوند.

https://vc.areeo.ac.ir/ch/iatech1

User: iate1-u
Pass: 2020