اطلاعیه ها

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

برنامه زمانبندی نشست تخصصی یکروزه نقش زیست فناوری در تامین امنیت غذایی در شرایط کم آبی

برنامه زمانبندی نشست تخصصی یکروزه نقش زیست فناوری در تامین امنیت غذایی در شرایط کم آبی


برنامه نشست تخصصی یکروزه پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی با عنوان نقش زیست فناوری در تامین امنیت غذایی در شرایط کم آبی مورخ چهارشنبه 29 فروردین 1397