اطلاعیه ها

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

اطلاعیه

اطلاعیه


اعضای محترم هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان جهت استفاده از آدرس پژوهشکده در مقالاتی که خارج از تعهدات طرح های پژوهشی مصوب پژوهشکده می باشند، بایستی ابتدا درخواست نویسنده مسئول به تایید شورای پژوهشی پژوهشکده برسد.