هفدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران برگزار می‌شود

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی، انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران با همکاری دانشگاه شهید باهنر کرمان اقدام به برگزاری این کنگره می‌نماید.

دکتر قاسم محمدی نژاد دبیر اجرایی هفدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران در پاسخ به خبرنگار روابط عمومی  در خصوص این کنگره گفت: بزرگترین همایش علوم کشاورزی ایران، 16 شهریور ماه 1400 برای اولین بار در دانشگاه شهید باهنر کرمان  با محورهای (زراعت: فیزیولوژی و اکولوژی گیاهان زراعی-ژنتیک و به‌نژادی گیاهی -تنش‌های غیرزیستی در گیاهان زراعی-تنش‌های زیستی در گیاهان زراعی-نظام‌های زراعی زیست بوم سازگار -تولیدات زراعی ارگانیک- زیست فناوری گیاهان زراعی-ذخایر ژنتیکی گیاهی و تنوع زیستی-به زراعی و به نژادی گیاهان دارویی- گیاهان زراعی جدید و فراموش شده- فناوری و مدیریت تولید بذر در گیاهان زراعی-بهره‌وری و کارایی مصرف منابع در زراعت- تغییر اقلیم و چالش‌های زیست محیطی در تولیدات زراعی- فناوری‌های نوین در تولید محصولات زراعی-مدیریت علف‌های هرز در زراعت) برگزار می‌شود که دکتر محمد علی طاهر رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان طی حکمی از سوی دکتر منصور امیدی رئیس انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران به عنوان "ریاست عالیه کنگره" و دکتر جواد وفابخش معاون وزیر جهاد کشاورزی به عنوان "دبیر علمی کنگره" منصوب شدند.

رئیس پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی دانشگاه شهید باهنر کرمان افزود: این همایش هر دوسال یکبار برگزارمی شود، با توجه به بیش از 1000 مقاله علمی، انتظار می رود بیش از 1000 نفر از پژوهشگران از دستگاه‌های مختلف و دانشگاههای سراسر کشور در این همایش عظیم شرکت نمایند  که جزئیات ثبت نام، نحوه تهیه و ارسال مقاله متعاقبا اعلام خواهد شد.