نشست تخصصی محققین آلمانی با پژوهشگران علوم گیاهی دانشگاه شهید باهنر کرمان به دعوت پژوهشکده

  • نشست هم اندیشی متخصصین موسسه تحقیقات کشاورزی دولت فدرال آلمان با محققین دانشگاه باهنر کرمان به دعوت پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی دانشگاه پیرامون ارائه پتانسیل‌های آن موسسه درآلمان و بحث و تبادل نظر در زمینه گسترش همکاری‌ها  با دانشگاه شهید باهنر کرمان ( محققین مذکور به همراه سایر محققین بین اللملی روز چهارشنبه 97/12/15 در دانشگاه جیرفت جهت شرکت در دومین همایش بین اللملی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی حضور خواهند داشت.)


  نشست هم اندیشی سه شنبه مورخ 97/12/14 ساعت 10الی  12

  سالن کنفرانس ساختمان سازمان مرکزی

 از همکاران هیات علمی و علاقه مندان جهت حضور در این نشست دعوت به‌عمل می‌آید.