حضور شهردار و اعضای شورای شهر راور در پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی دانشگاه

 آقای مهندس رحیمی پور شهردار  راور و برخی اعضای شورای شهر و مسئولان فضای سبز شهری راور امروز سه شنبه 22 تیرماه 1400 جهت طرح مطالعاتی فضای سبز شهری راور در پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی دانشگاه حضور یافتند.

دومین جلسه تیم تحقیقاتی فضای سبز پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی دانشگاه  متشکل از  متخصصین فضای سبز،  آفات و بیماری و خاکشناسی با مسئولین فضای سبز شهری راور در محل پژوهشکده برگزار گردید. طی این نشست وضعیت فضای سبز شهری، نحوه برنامه ریزی جهت تدوین نقشه راه، بازبینی مطالعات موجود و بررسی شرایط اقلیمی و ... صورت گرفت.

در خاتمه جلسه بازدید از فضای سبز دانشگاه و فضای سبز شهر کرمان و بخشی از  پروژه های فضای سبز که با مشاورت این پژوهشکده با موفقیت خاتمه یافته بازدید بعمل آمد.  با توجه به اینکه شهر راور دروازه ورودی مسافرین و زائرین گرامی می ­باشد و به­ عنوان آخرین شهرستان میهمانان را بدرقه می ­نماید، بازنگری در فضای سبز شهری را می طلبد، در این خصوص طی بازدید تیم تحقیقاتی فضای سبز پژوهشکده از فضای سبز شهری راور در تاریخ 16 تیرماه مقرر شده بود،  این تیم تحقیقاتی مطالعه جامع و مشاوره فضای سبز شهرستان راور را برعهده بگیرد. لازم به ذکر است این پژوهشکده تجربه کاری با سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری کرمان در خصوص فضای سبز شهر کرمان و سازمان میراث فرهنگی و مشاوره باغ شاهزاده ماهان را در کارنامه  دارد.