برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار Max Ent جهت پیش بینی پراکنش گونه های مورد نظر

به همت پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی و با همکاری معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری ،کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار Max Ent در تاریخ 25 آذرماه توسط آقای دکتر حسین علی نارویی محقق وزارت صنایع اولیه کشور نیوزیلند با حضور جمعی از اعضای هیئت علمی و دانشجویان برگزار گردید.