برگزاری جلسه کارگروه ستاد علوفه و خوراک دام استان کرمان

دکتر قاسم محمدی‌نژاد رئیس پژوهشکده تولیدات گیاهی دانشگاه در چهارمین نشست فنی تخصصی ستاد علوفه و خوراک دام استان کرمان در خصوص تدوین مأموریت های واحدهای پژوهشی در قالب تقسیم کار استانی گفت: امروزه کرمان در بحث ستاد علوفه و خوراک دام الگوی کشوری مطرح و استقبال زیادی در این زمینه صورت گرفته و باید چالش‌های عمده علوفه و خوراک دام حال و آینده استان کرمان را با یک نگاه آینده پژوهی بررسی کنیم.

 

رئیس پژوهشکده تولیدات گیاهی افزود: با وجود ویژگی‌هایی و پتانسیل موجود در استان کرمان با محوریت علوفه و خوراک دام دربخش اجرا، بخش تحقیقات، حوزه منابع طبیعی و انجمن‌ها که در کنار هم و با یک تقسیم کار بتوانیم یک برنامه جامع و هدفمند به صورت بسته جامع ارائه دهیم و در این زمینه اعتباری و بودجه‌ای دریافت کنیم تا اهدافمان را پیش ببریم.

وی همچنین به موضوع امنیت محور شدن تامین علوفه در کشور و انتخاب استان کرمان به عنوان پایلوت در این خصوص اشاره کرد.

دکتر بابک ناخدا مدیر گروه فیزیولوژی مولکولی پژوهشگاه بیوتکنلوژی کشاورزی ایران با اشاره به بحث تولید علوفه و سبد غذایی تقویتی و چگونه از علوفه تولید شده بهره‌وری کنیم گفت: در زمینه تولید علوفه و خوراک دام باید راهکارهای استفاده حداکثری از آب را ببریم و با بالاترین کیفیت تولید به دام برسانیم و تا بتوان بیشترین بهره‌وری را از آن ببریم.

وی گفت: بحث شناسایی وضعیت موجود و بحث چه علوفه‌هایی را می‌توان به عنوان علوفه‌های مکمل با تاکید بر اینکه بتوانند از آب زمستانی استفاده کنند مطرح کرد و در خصوص هر کدام توضیحاتی ارائه کرد.

سپس مدیران و مسئولین دانشگاها و مراکز تحقیقات استان هر کدام در خصوص علوفه‌های جایگزین راهکارهای خود را ارائه دادند.

در این نشست، برای تعیین برنامه تحقیقاتی علوفه استان در ادامه به پتانسیل دانشگاه شهید باهنر پرداخته شد و با توجه به وجود قطب علمی گیاهان مقاوم به کم آبی در کرمان، وجود ژرم پلاسم وسیع از گیاهان علوفه‌ای و ارتباطات بین‌المللی با موسسه تحقیقات بین المللی ICRISAT هندوستان مأموریت محوری در زمینه گیاهان جایگزین علوفه‌ای به دانشگاه واگذار شد.