برگزاری اولین جلسه مشترک محیط زیست توسط سه پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی، توسعه دریا محور و انرژی و محیط زیست دانشگاه به منظور سیاست گذاری تحقیقات زیست محیطی دانشگاه

اولین جلسه مشترک محیط زیست توسط سه پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی، توسعه دریا محور و انرژی و محیط زیست در تاریخ سه شنبه 11/06/99 به بیان نقطه نظرات و دیدگاه های خود در زمینه چالش ها و فرصت های پیش روی در حوزه محیط زیست با حضور آقای دکتر راشکی متخصص برجسته محیط زیست برگزار شد.

در این جلسه اعضای منتخب گروه های  پژوهشی محیط زیست پژوهشکده های دانشگاه  در دفتر پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی با حضور آقای دکتر راشکی متخصص برجسته محیط زیست، گرد هم آمدند و هر کدام از اعضا به بیان نقطه نظرات و دیدگاه های خود در زمینه چالش ها و فرصت های پیش روی در حوزه محیط زیست پرداختند و نسبت به نحوه سیاست گذاری و حضور فعال گروه های پژوهشی در حل معضلات و مشکلات زیست محیطی بحث و تبادل نظر کردند و همچنین جناب آقای دکتر بهمنی با توجه به ماهیت پژوهشکده توسعه دریا محور از آمادگی جهت هماهنگی با مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای پیشبرد اهداف این پژوهشکده خبر دادند و جناب آقای دکتر محمدی نژاد رئیس پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی و نماینده رسمی دانشگاه در سازمان حفاظت محیط زیست، اعلام حمایت از طرح های منتخب در این حوزه نمودند.

متخصصین علاقمند و فعال  می توانند ایده و نظر خود را در حوزه دریا با پژوهشکده دریا، در حوزه های مهندسی  محیط زیست با پژوهشکده انرژی و محیط زیست و حوزه محیط زیست و منابع طبیعی با پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی مطرح نمایند.