انتخاب دانشگاه شهید باهنر به عنوان قطب علمی کشور در زمینه گیاهان مقاوم به کم آبی و شوری

با ابلاغ وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه شهید باهنر کرمان به عنوان قطب علمی "به‌نژادی گیاهان زراعی متحمل به کم آبی و شوری"  برای دوره چهارم فعالیت قطب های علمی کشوربرگزیده شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده، دکتر قاسم محمدی نژاد رئیس پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی و استاد ژنتیک و بهنژادی گیاهی دانشگاه طی مصاحبه ای با خبرنگار روابط عمومی دانشگاه در مورد تشکیل قطب علمی "به‌نژادی گیاهان زراعی متحمل به کم آبی و شوری گفت: در دوره سوم فعالیت‌های قطب‌های علمی کشور دانشگاه شهید باهنر کرمان به عنوان قطب علمی تنش‌های محیطی در غلات فعال بود. با وضعیت منابع آبی و شور شدن منابع آب و خاک به‌ویژه در جنوب شرق ایران، وجود این قطب علمی به‌عنوان مرجع تصمیم ساز وزارت علوم پتانسیل ارزشمندی برای استان کرمان در دانشگاه شهید باهنر کرمان در پی خواهد داشت.

 مدیر این قطب علمی دانشگاه افزود: این قطب به‌عنوان تنها قطب علمی دانشگاه و استان های جنوب شرق ایران در این دوره از فعالیت قطب های علمی کشور فعالیت خواهد داشت.