الویت های مورد حمایت پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی


1- بررسی چالش های مهم زیست محیطی و معضلات کلیدی محصولات کشاورزی استراتژیک استان کرمان


2- مطالعه گیاهان متحمل و سازگار با شرایط کم آبی و تغییر اقلیم در استان کرمان به عنوان گیاهان جایگزین در اصلاح الگوی کشت


3- طراحی، ساخت و توسعه صنایع جانبی مشتمل بر حوزه¬های فرآوری، بسته¬بندی و مکانیزاسیون محصولات کشاورزی


4- تولید بذر گیاهان زراعی و باغی به ویژه بذور هیبرید سبزی و صیفی


5- شناسایی و حفظ گونه های گیاهی نادر و بومی در معرض انقراض در رویشگاه های استان کرمان

 

6- پژوهش پیرامون حفظ، احیا، اصلاح، توسعه و فراوری گیاهان دارویی و مرتعی با ارزش استان کرمان


7- حمایت از تولید محصولات فناورانه در حوزه کشاورزی و علوم زیستی