ماموریت های راهبردی پژوهشکده

با توجه به وجود برنامه راهبردی پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی مبتنی بر پتانسیل ها و نیازهای منطقه ای و جهت انسجام فعالیت های پژوهشکده در راستای  این برنامه و همچنین پرهیز از پراکنده کاری تمرکز فعالیت های پژوهشی و فناوری پژوهشکده بر محورهای زیر می باشد و از مشارکت مراکز تحقیقاتی ملی و بین المللی در این زمینه استفاده می گردد. بنابراین صرفاً از طرح ها  و ایده های پژوهش و فناوری در راستای موارد زیر حمایت می گردد:

 

1- بهره گیری از  علوم و فناوری­ های فیزیولوژی، به­ نژادی و زیست­ فناوری در تولیدات گیاهی با هدف کاهش مصرف آب و حداکثر بهره­ وری آن

2- افزایش پتانسیل عملکرد، بررسی و پیشگیری از عوامل محدودکننده تولیدات گیاهی، تحمل به تنش­­ های محیطی و بهبود روش های فرآوری در محصولات باغی و زراعی استراتژیک منطقه جنوب شرق کشور

3- پتانسیل ­سنجی گیاهان شورپسند و خشکی پسند و گیاهان جدید جهت بکارگیری در فرآیند اصلاح الگوی کشت و احیای عرصه ­های طبیعی گیاهی در منطقه جنوب شرق ایران

4- شناسایی، اصلاح، فرآوری و افزایش ماده موثره گیاهان دارویی

5- شناسایی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی بومی در معرض خطر انقراض منطقه جنوب شرق کشور
6- حمایت از طرح ­های فناورانه محصول محور و برنامه­ های به­نژادی مشارکتی که با هدف ارتباط بیشتر دانش و صنعت انجام می ­گیرد.